Komisja Stopni Instruktorskich

Posiedzenia Komisji

W roku harcerskim 2023/2024 Komisja Stopni Instruktorskich spotyka się w następujących terminach:

 • 15.09.2023
 • 20.10.2023
 • 10.11.2023
 • 8.12.2023
 • 5.01.2024
 • 2.02.2024
 • 8.03.2024
 • 5.04.2024
 • 17.05.2024
 • 7.06.2024

Skład Komisji

 • hm. Bogumiła Klepacz – przewodnicząca
 • phm. Katarzyna Bednarczyk – zastępczyni przewodniczącej
 • phm. Karolina Dolega – sekretarz
 • hm. Lech Zawisza
 • hm. Michał Chudzik

Dokumenty

Regulamin Komisji Stopni Instruktorskich pdf
Wymagania na stopnie intruktorskie pdf
Wniosek o otwarcie próby na stopień Przewodniczki / Przewodnika
Wniosek o zamknęcie próby na stopień Przewodniczki / Przewodnika
Wniosek o otwarcie próby na stopień Podharcmistrzyni / Podharcmistrza
Wniosek o zamknęcie próby na stopień Podharcmistrzyni / Podharcmistrza

Spotkanie z KSI – ważne informacje

Otwarcie próby na stopień instruktorski:

Wniosek o otwarcie wraz z jej programem powinien być złożony nie później niż na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem posiedzenia KSI na adres mailowy KSI hufca ksi.radom@zhp.net.pl. Wniosek wymaga opinii bezpośredniego przełożonego oraz opiekuna osoby otwierającej próbę, a także potwierdzenia przez skarbnika lub komendanta hufca opłacenia składek członkowskich.

Na posiedzenie KSI otwierające próbę należy zabrać ze sobą: wniosek o otwarcie próby wraz z opinią bezpośredniego przełożonego, opiekuna próby i potwierdzeniem opłacenia składek oraz program próby.

Zamknięcie próby na stopień instruktorski:

Wniosek o zamknięcie próby wraz z pisemnym podsumowaniem przebiegu próby z nawiązaniem do zrealizowanych zadań, wymagań i idei stopnia, powinien być złożony nie później niż na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem posiedzenia KSI na adres mailowy KSI hufca ksi.radom@zhp.net.pl. Wniosek o zamknięcie próby na stopień instruktorski powinien zawierać opinię bezpośredniego przełożonego, opiekuna próby o zdobywającym stopień i przebiegu próby oraz komendanta Hufca ZHP Radom-Miasto zaliczającego służbę instruktorską.

Podsumowanie przebiegu próby powinno zawierać opis zrealizowanych zadań oraz uwzględniać spełnienie warunków zamknięcia próby i osiągnięcie poziomu opisanego w idei stopnia. Załączniki potwierdzające realizację zadania, wymagania należy umieść bezpośrednio w pisemnym podsumowaniu próby.

Na posiedzenie KSI zamykające próbę należy zabrać ze sobą: wniosek o zamknięcie próby wraz z opinią bezpośredniego przełożonego, opiekuna próby o zdobywającym stopień i przebiegu próby oraz komendanta Hufca ZHP Radom-Miasto zaliczającego służbę instruktorską.