Dla kadry

Komunikacja

Kadrę hufca stanowią instruktorzy i osoby pełniące funkcje instruktorskie. Dodatkowo do komunikacji wewnątrz hufca dopuszczamy przybocznych.

Newsletter instruktorski

Najważniejsze informacje są rozsyłane do instruktorów przez newsletter mailowy.

Zapisz się

Grupa na Facebooku

Dyskusje prowadzimy na grupie na Facebooku. O dodanie do grupy należy poprosić jednego z jej członków (np. drużynowego, namiestnika, członka komendy Hufca).

Konta *@zhp.net.pl

Każdy członek ZHP może aktywować darmowe konto Office365 i dostać dostęp do maila imie.nazwisko@zhp.net.pl

Aby poprosić o dostęp do Office365 należy wypełnić formularz na stronie helpdesk.zhp.pl

Jeżeli nie znasz swojego numeru karty członkowskiej, spytaj o niego swojego przełożonego.

Po aktywacji konta poproś o dostęp do grupy hufca na SharePoint

Rezerwowanie pomieszczeń i sprzętu

W Kalendarzu Office jest możliwość reerwacji sprzętu i pomieszczeń w Hufcu na zbiórki i nne spotkania.

Instrukcja rezerwacji

Składki członkowskie

W roku 2024 składka członkowska wynosi 30 zł kwartalnie. Podział składki:

  • 11 zł trafia do Głównej Kwatery
  • 16 zł trafia do Chorągwi Mazowieckiej
  • 3 zł trafia do Hufca Radom-Miasto - Rada Naczelna wymaga, żeby hufce zostawiały część, która powinna pokryć ubezpieczenia NNW harcerzy.

Drużynowy powinien opłacać składki swojej drużyny co kwartał w kasie hufca lub przelewem. Składki są naliczane na podstawie ilości członków drużyny w Tipi.

Przydatne dokumenty

Karta biwaku
Rozkazy Komendantki Hufca SharePoint
Szablon planu pracy odt
Plan pracy – tabela ROHiS odt
ROHiS – karta projektu edukacyjnego

Identyfikator Hufca

Znakiem graficznym Hufca ZHP Radom-Miasto jest identyfikator Hufca. Dozwolone kolory to zielony, biały i czarny.

Wokół identyfikatora znajduje się pole ochronne o wielkości takiej, jak wielkość tła pliku. W polu ochronnym nie można umieszczać żadnych grafik, tekstów i innych elementów układu graficznego.

Dane do faktury

Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec Radom-Miasto
ul. Rynek 1, 26-600 Radom
NIP: 774-31-36-686